NOWE EDYCJE KONKURSÓW POETYCKICH

 


XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

im. WACŁAWA IWANIUKA

CHEŁM-SIEDLISZCZE 2021/2022

 

 

KOMUNIKAT WSTĘPNY JURY

XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

Wacława Iwaniuka

Chełm – Siedliszcze 2021/22

 

            Jury w składzie:

– dr Jan Wolski – adiunkt w Zakładzie Kultury Mediów Uniwersytetu Rzeszowskiego, krytyk literacki, tłumacz literatury niemieckojęzycznej, redaktor pisma literacko-artystycznego „Fraza”, badacz twórczości Wacława Iwaniuka – przewodniczący jury,

– prof. Józef Franciszek Fert – polonista, historyk literatury, poeta, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, badacz twórczości Cypriana K. Norwida – członek jury,

 – Waldemar Taurogiński – wydawca, poeta, pomysłodawca i współorganizator konkursu  – sekretarz jury nominowało do Nagrody Głównej trzy zestawy wierszy opatrzone godłami:

– „Poeta classicus” – zestaw nr 1

– „sierpień” – zestaw nr 74

– „GERONIMO” – zestaw nr 107

O tym wyróżnieniu autorzy w/w zestawów zostali poinformowani przez sekretarza jury. 

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja pokonkursowej antologii nastąpią w trakcie Siedliskiej Biesiady Poetyckiej 21 maja 2022 roku.

 


 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

NA ZESTAW WIERSZY KLASYCZNYCH

IM. MARIANA JANUSZA KAWAŁKI

o statuetkę BIAŁEGO KRUKA

 

IV edycja (2021/2022)                             

 

 Protokół jury za 2021

 

 

 

NAGRODZONE WIERSZE

 

Bartłomiej Brede - NAGRODA GŁÓWNA

Marek Szewczyk - WYRÓŻNIENIE I

Zbigniew Pikuła - WYRÓŻNIENIE II