• Jaworska-Biskup K., Dysleksja na lekcji języka angielskiego, 2008.
 • Kleparski G.A., Galicia studies 6, 2013.
 • Kleparski G.A., Galicia studies 7, 2014.
 • Kleparski G.A., Galicia studies 8, 2015.
 • Kleparski G.A., Kiełtyka R., Pikor-Niedziałek M., Aspect of semantic transposition of words, 2007.
 • Kleparski G.A., Uberman A., Galicia studies in language, historical semantics, 2009
 • Kleparski G.A., Uberman A., Galicia studies in language, literature and culture, 2008
 • Kopacka B., Galicia studies 5, 2012.
 • Osuchowska D., Galicia studies 4, 2011.
 • Raczyńska A., Kiedy der, kiedy die, kiedy das?, 2008.
 • Urban A., Opowieść o angielskich czasach. Próba logicznego  przedstawienia,wyd. II, 2013.
 • Urban A., Opowieść o angielskich czasach. Próba logicznego  przedstawienia, 2006.
 • Urban A., Think to remember about English, 2010.
 • Urban A., Think to remember about more advanced English, 2010.
 • Wille L., Interpretacyjne skutki decyzji tłumacza. Przekład literacki jako interpretacja, 2009.