Chełmska Grupa Literacka "Lubelska 36"

Chełmska Grupa Literacka "Lubelska 36" działa przy Wydawnictwie TAWA w Chełmie, którego właścicielem jest Waldemar Taurogiński. To z jego inicjatywy, w 2004 roku, powstała grupa, która skupia poetów, prozaików, krytyków literackich, miłośników literatury. Jej członkowie uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach, tzw. czwartkach literackich.

 

 

 

 

 

 Chełmska Grupa Literacka "Lubelska 36" wita

          


 

  

                           

(2007)                         (2008)                            (2008)                                (2009)

 

 

                   

(2010)                              (2012)                                 (2014)

       

(2016)                              (2017)