Kursy informatyczne

 

 Ośrodek Szkoleniowy TAWA prowadzi kursy informatyczne dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli - na różnych poziomach zaawansowania, w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników. Do udziału w zajęciach zapraszamy także osoby starsze, które chcą opanować podstawy pracy na komputerze.

Pracujemy na różnych programach, w oparciu o dobrze przygotowaną bazę: dwie pracownie komputerowe, w tym jedną mobilna, z możliwością realizacji zajęć poza siedzibą Ośrodka. Zajęcia są prowadzone przez doskonale przygotowanych trenerów, osiągających sukcesy w pracy z uczestnikami kursów.

Nasi uczestnicy mają możliwość nabywania podręczników po atrakcyjnych cenach.

Proponujemy następujące kursy:

- ECDL -  wszystkie moduły,
- Tworzenie stron internetowych - moduł I, Adobe Dreamweaver,
- Tworzenie stron internetowych - moduł II, Adobe Flash,
- Tworzenie stron internetowych - moduł III, Podstawy języka PHP,
- Program Microsoft Publisher i jego zastosowanie,
- Program Power Point - przykłady zastosowania,
- MS Exel w prakyce,
- Zaawansowana obsługa Microsoft Word,
- Tworzenie tekstów multimedialnych,
- Obsługa komputera od podstaw.