II edycja - 2008

II edycja

Laureatka II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego na Zestaw Wierszy im. Wacława Iwaniuka

 

 

Natalia Zalesińska i tomik Rzeczy delikatne

 

Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu PoetyckiegoRyecyz delikatne
im. Wacława Iwaniuka

Protokół podsumowania

II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka
sporządzony w Chełmie w dniu 15 stycznia 2009 roku

Jury w składzie:

1. Jacek Dehnel
2. Waldemar Michalski
3. Longin Jan Okoń

stwierdza, co następuje:
1. Na Konkurs nadesłano 25 zestawów wierszy, z czego wymogi formalne spełniło 25 zestawów.
2. Jury, po zapoznaniu się z propozycjami tomików poetyckich, nominowało do nagrody autorów o następujących pseudonimach (w układzie alfabetycznym): Arka Noego, Bazylia, Dłoń, EZOP, schoste, Słówko.
3. Po wnikliwej analizie i dyskusji wytypowano do nagrody głównej prace 3 autorów o godłach: Bazylia, Ezop, Dłoń.
4. Ostatecznie nagrodę główną w postaci druku wyboru wierszy pt. Rzeczy delikatne otrzymuje Natalia Zalesińska z Katowic – godło: Bazylia;
5. Wyróżnienia otrzymują:
- Ewelina Kuśka z Jastrzębia Zdroju; godło: Arka Noego;
- Mariusz Cezary Kosmala z Legionowa; godło: Dłoń;
- Arkadiusz Stosur z Krakowa; godło: EZOP;
- Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz z Głuchołazów, godło: schoste;
- Zofia Gabowska-Andrijew z Chodzieży, godło: Słówko

6. Laureatka otrzymuje pamiątkowy medal oraz 100 sztuk autorskich egzemplarzy tomiku Rzeczy delikatne.
7. Autorzy wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz wydawnictwa książkowe; ponadto wszyscy autorzy, biorący udział w konkursie, otrzymują pamiątkowe dyplomy i publikacje Chełmskiego Wydawnictwa TAWA.

Uzasadnienie:

  1. Utwory Natalii Zalesińskiej, opatrzone wspólnym tytułem Rzeczy delikatne są przykładem poezji kreującej indywidualną wizję świata. Autorka wykorzystuje bogaty zasób leksykalny, budując ciekawe i zaskakujące metafory. Stosuje przy tym swobodne rozczłonkowanie na wersety, co z jednej strony zaciemnia schemat składniowy, ale z drugiej – otwiera na interpretacyjną dowolność, tworzy nowe znaczenia poetyckich przenośni.

  2. Zestaw pt. Małe dziewczynki Eweliny Kuśki to poezja bolesnych i brutalnych refleksji o życiu kobiet. Autorka stosuje oryginalną metaforykę w tonacji depresyjnej.

  3. Tomik Mariusza Cezarego-Kosmali pt. Redl Life (short version) jest przykładem poezji jako gry słowem. Autor, kreujący wizję realnego życia, swobodnie posługuje się bogatą leksyką i formami poetyckiej narracji, ze szczególnym uwrażliwieniem na muzykę. Z powodzeniem buduje strofy klasycyzujące bez zbędnego rymowania.

  4. Zestaw Arkadiusza Stosura, opatrzony tytułem Kardiogram to rozbudowany monolog o znamionach wielowątkowej narracji. Autor stosuje czytelne nawiązania do poetyki wierszy Andrzeja Bursy, szczególnie zauważalne w cyklu Elegie świata. Utwory wyróżnia ciekawa metaforyka i obrazy o wyrazistej ekspresji.

  5. Wiersze Agnieszki Tomczyszyn-Harasymowicz (tytuł zestawu: Wizytacja) skłaniają się ku uniwersalności, nawiązują do sytuacji lirycznych z życia codziennego, a jednocześnie wyróżniają się bogactwem metaforyki i ciekawym pointowaniem. Cechuje je ciekawa poetycka wizja świata, postrzeganego przez pryzmat literatury (głównie rosyjskiej).

  6. Wiodącym motywem zestawu Migotania prawdy Zofii Gabowskiej-Andrijew jest twarz i jej portrety w różnych sytuacjach życiowych. Utwory spaja swobodna kreacja obrazu poetyckiego oraz jedność emocjonalno-przedstawieniowa. Autorka sprawnie operuje wierszem wolnym i wyprowadza ciekawe pointy.

Na tym protokół zakończono.