IV edycja - 2010

Wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Wacława Iwaniuka

 Protokół podsumowania

IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka

sporządzony w Chełmie w dniu  15 października 2010 roku

 

 

 

 

Jury w składzie:

  1. Jan Henryk Cichosz
  2. Anna Popielewicz
  3. Arkadiusz Sann

stwierdza, co następuje:

  • na Konkurs nadesłano 35 zestawów wierszy, z czego wymogi formalne spełniło 34 zestawy;
  • jury, po zapoznaniu się z propozycjami tomików poetyckich, nominowało do nagrody autorów (godła w układzie alfabetycznym):

godło: Buszujący w słowie – Zofia Nowacka-Wilczek, Lublin

godło: MALWANA  - Anna Muzyka – Walawender, Stęszew

godło: PerykarP  - Łucja Dudzińska, Poznań

godło: SAGITARIUS  - Michał Sokołowski, Zawiercie

godło: TYBERIUSZ  - Piotr Rybczyński, Kołobrzeg

godło: WATERMAN. ART - Artur Wodarski, Wyszanowo

  • po wnikliwej analizie i dyskusji wytypowano do nagrody głównej prace autora noszącego godło „Buszujący w słowie” – Zofia Nowacka-Wilczek. Autorka  otrzymuje  nagrodę główną w postaci druku wyboru wierszy;
  • Laureat otrzymuje pamiątkowy medal oraz 100 sztuk autorskich egzemplarzy tomiku;

 

Uzasadnienie:

Zestaw wierszy Zofii Nowackiej-Wilczek wyróżnia wielość podejmowanych tematów egzystencjalnych, w których dominuje tematyka doświadczania czasu w jego trwaniu i przemijaniu. Walorem zbioru jest skupienie na fenomenie ludzkiego istnienia, dające złożony i barwny obraz ludzkich doświadczeń. Wiersze koncentrują się na opisie uniwersalnych rozważań o dramatyzmie ludzkiej egzystencji i sytuacjach ostatecznych. Obok subtelnych erotyków, wyznań czynionych głosem ściszonym, pojawiają się teksty

o pięknie miłości zaklętej w urodzie świata.

W zaprezentowanym zbiorze obecna jest także rzadka umiejętność opisu bliskich

w poetyckim entourage magicznych przedmiotów. Autor nie stroni także od refleksji

o charakterze religijnym. Świat poszukiwań ontologicznych realizują kontemplacje przestrzeni Natury. Sacrum przedwieczne dotyka powszedniego profanum, tworząc prawdziwy obraz świadomości człowieka XXI wieku.

Wiersze składające się na zbiór autorki wyróżnia bogaty arsenał środków artystycznego wyrazu. Metaforyczne myślenie światem, dając złożony i niejednoznaczny wizerunek rzeczywistości, wyróżnia rozbijanie stereotypów, prowadzące do celnych puent.

Na tym protokół zakończono.