VIII edycja - 2014

Chełm, dnia 27 października 2014 r.

Protokół
z posiedzenia jury VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Wacława Iwaniuka

 

Jury w składzie:

 1. Marian Janusz Kawałko – przewodniczący
 2. Danuta Makaruk – członek
 3. Henryk Radej – członek
 4. Waldemar Taurogiński – sekretarz

na posiedzeniu w dniu 27 października 2014 r.  ustaliło, co następuje:

 1. Na konkurs wpłynęło ogółem 31 zestawów wierszy, z których 2 nie spełniały warunków ustalonych przez jego Organizatorów.
 2. Każdy z zestawów zawierał wymaganą minimalną liczbę wierszy (wahała się ona 
  w zakresie od 15 do 31 utworów).
 3. Ocenie poddano 29 zestawów wierszy opatrzonych godłami i zawierających dołączone zaklejone koperty z danymi personalnymi autorów.
 4. Do nagrody im. Wacłąwa Iwaniuka nominowano 8 zestawów opatrzonych następującymi godłami: Olduś 17, Hau-Hau, Noetony, Żar Ptak, Aspazja, Leszczyna, Kosma 84 i Bernikla.
 5. Z zestawów nominowanych po dyskusji wybrano do nagrody 2 zestawy opatrzone godłami: Aspazja Bernikla. Nad tymi zestawami, ponownie poddanymi analizie merytorycznej, przeprowadzono kolejną naradę, rozpatrując szczegółowo argumentacje każdego z członków Jury.
 6. Po wymianie ocen postanowiono do nagrody im. Wacława Iwaniuka nominować zestaw wierszy opatrzony godłem Bernikla i tytułem Cantadora.
 7. Po otwarciu koperty stwierdzono, że autorką wierszy nagrodzonych jest Pani Dorota Grzesiak.

Jury stwierdziło, że poziom przeważającej liczby zestawów był dość wysoki, 
a tematyka wierszy zróżnicowana, podobnie jak ich stylistyka oraz sposoby obrazowania rzeczywistości. Różne też były inspiracje, które przyświecały autorom wierszy. Język utworów był zróżnicowany i na ogół interesujący.

W kontekście tych uwag należy odnieść się do wierszy Laureatki.

Po pierwsze budzi uznanie stosowana metaforyka, często zaskakująca swą świeżością, niebanalnym obrazowaniem (Wydawało mi się, ze w tym śnie oślepłam,/ale ja tylko nie mogłam się z niego obudzić – z wiersza Panny nieroztropneOto widok:/ jest most ale nie ma rzeki, deszcz pada tylko po jednej stronie pociągu – z wiersza WidokówkaTwój dom będzie czerwony, tak mówisz,/jasny i mocny, zamieni się w śpiew, co kruszy mury i otula stopy – z wiersza Dwa domyWszystkie miasta,/ które w sobie nosisz,/ napisałam już dawno, wyryłam je rylcem/ na drewnianych tablicach – z wiersza Perły).

Po wtóre: w nagrodzonym zbiorze przewijają się dwa ważne motywy: motyw pieśni oraz wynikające z niego pośrednio, bądź bezpośrednio, osobiste doznania w kontakcie 
z innym, bliskim człowiekiem. Już sam tytuł zbioru nawiązuje do muzyki hiszpańskiej, 
a konkretnie do muzyki flamenco, definiowanej nierzadko jako inny styl odbierania               i opowiadania świata, styl, w którym ujawnia się całą gama nastrojów 
i emocji. Autentyczność flamenco artyści mogą osiągnąć poprzez poznanie tajemniczego Duende, czyli bosko-szatańskiego ducha, wyzwalającego emocje, euforię, mistyczne uniesienie. Pozwalają on na wyzbycie się zahamowań i prowadzące do katharsis, oczyszczenia duszy. Zbiór wierszy Cantadora zdaje się być takim oczyszczeniem.

Odrębny zupełnie jest kontekst między tytułami wierszy a ich treścią, zabarwionych dozą humoru, niekiedy lekkiej ironii, odkrywczej refleksji lub opatrzonych zaskakującą puentą. Wiersz Szklana królewna stanowi tego spostrzeżenia znakomity przykład.                   – Chciałbyś dotknąć szaleństwa ? – pyta swego interlokutora Autorka i odpowiada:                  – Oto jestem.

Podsumowując, członkowie Jury stwierdzają, że na mapie młodej polskiej literatury pojawił się talent poetycki, który należy z uwagą i pieczołowitością wspomagać w dalszym rozwoju. Nagroda im. Wacława Iwaniuka dla Pani Doroty Grzesiak jest tego rozwoju dobrym przykładem.

Jury:

 1. Marian Janusz Kawałko
 2. Danuta Makaruk
 3. Henryk Radej
 4. Waldemar Taurogiński

Na tym protokół zakończono.