Cennik

Korzystne zmiany w cenniku usług ECDL - obniżenie ceny ECDL Start i uproszczenie struktury

Uprzejmie informujemy, ze z dniem 11 stycznia 2010 roku Polskie Towarzystwo Informatyczne wprowadza zmiany w cenniku usług ECDL mające na celu uproszczenie go oraz wprowadzenie korzystniejszych cen dla Klientów.

W szczególności zmiany polegają na:

1. Uznając, że ECDL Start jest zbyt mało jeszcze znaną a bardzo atrakcyjna formą uzyskania certyfikatu umiejętności podstawowych, PTI postanowiło w ramach promocji obniżyć w roku 2010 jego cenę normalną z 300 do 285 zł a ulgową z 240 do 225 zł.
Pragniemy zwrócić uwagę, że dokonano także bardzo znaczącej obniżki cen dla osób, które chciałyby po zdobyciu certyfikatu ECDL Start zdawać dodatkowe 3 egzaminy w celu uzyskania certyfikatu ECDL Core (podstawowy). Cena normalna została obniżona z kwoty 255 do 175 zł, a ulgowa z 205 do 145 zł.
Jesteśmy przekonani, że ułatwi to zainteresowanym podjęcie decyzji o kontynuacji procesu certyfikacji.
2. Dla pozostałych egzaminów (ECDL Advanced(Zaawansowany), e-Citizen, CAD, Webstarter) postanowiliśmy uprościć strukturę cen pozostawiając bez zmian ich wysokość.
3. Osoby, które dokonały już wpłat za rozpoczęcie procesu certyfikacji ECDL Start i Core (i za pierwsze egzaminy) proszone są o dokonanie wyrównania różnic w porównaniu z dotychczasową strukturą cennika przy wnoszeniu opłaty za ostatni z egzaminów tak aby łącznie wpłacona kwota wynosiła 285/225 zł za proces certyfikacji Start i 435/345 zł za ECDL Core (podstawowy).

Uwaga!

* Przystąpienie do pierwszego egzaminu jest równoznaczne z rejestracją kandydata w procesie certyfikacji.
* Zdanie wymaganej liczby egzaminów uprawnia do uzyskania właściwego certyfikatu.

Cennik ECDL Start (4 moduły)
lp.    Pozycja                        Kwota                        Kwota ulgowa
1.    Pierwszy egzamin            135,-zł                      135,-zł
2.    Egzaminy 2, 3 (za każdy egzamin) 50,-zł              35,-zł
3.    Egzamin 4                        50,-zł                       20,-zł
4.    Egzamin poprawkowy        50,-zł                       35,-zł

ECDL Start umożliwia uzyskanie certyfikatu po zdaniu egzaminów z 4-rech dowolnych modułów. 

Cennik ECDL Core (7 modułów)
lp.    Pozycja                        Kwota                        Kwota ulgowa
1.    Pierwszy egzamin          135,-zł                         135,-zł
2.    Egzaminy 2, 3, 4, 5, 6, 7 (za każdy egzamin)50,-zł  35,-zł
3.    Egzamin poprawkowy      50,-zł                           35,-zł


Cennik ECDL od Start do Core (3 moduły)
lp.    Pozycja                        Kwota                        Kwota ulgowa
1.    Pierwszy egzamin            75,-zł                            75,-zł
2.    Egzaminy 2, 3 (za każdy egzamin) 50,-zł                 35,-zł
3.    Egzamin poprawkowy       50,-zł                            35,-zł

Rozszerzenie kompetencji do poziomu ECDL Core jest możliwe po zdaniu trzech modułów, które nie występują na posiadanym przez beneficjenta certyfikacie ECDL Start.
Ścieżka stosowana tylko w przypadku, gdy kandydatowi wystawiono Certyfikat ECDL Start.

Cennik ECDL Advanced (za każdy z 4 modułów)
lp.    Pozycja                        Kwota                        Kwota ulgowa
1.    Egzamin                       160,-zł                        130,-zł
2.    Egzamin poprawkowy      75,-zł                          65,-zł
3.    Certyfikat Ekspert po zdaniu

wszystkich czterech egzaminów 70,-zł                          65,-zł


Cennik ECDL CAD
lp.    Pozycja                        Kwota                         Kwota ulgowa
1.    Egzamin                       250,-zł                         210,-zł
2.    Egzamin poprawkowy    110,-zł                         100,-zł


Cennik ECDL  e-Citizen
lp.    Pozycja                      Kwota                         Kwota ulgowa
1.    Egzamin                     120,-zł                            95,-zł
2.    Egzamin poprawkowy    55,-zł                            45,-zł


Cennik ECDL WebStarter
lp.    Pozycja                     Kwota                         Kwota ulgowa
1.    Egzamin                    140,-zł                         110,-zł
2.    Egzamin poprawkowy    60,-zł                          50,-zł