KURSY PRZEDMIOTOWE

Oferta kursu

 

Kurs dla klas III gimnazjum

 • przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego:
 • część humanistyczna
 • część przyrodniczo - matematyczna
 • utrwalenie wiedzy z doświadczonymi nauczycielami gimnazjów i szkół średnich
 • zajęcia w weekendy o ustalonej z uczestnikami godzinie

 

Kurs dla maturzystów

 • przygotowanie do matury podstawowej i rozszerzonej z :
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • chemii,
  • geografii,
  • fizyki,
  • biologii,
  • wos,
  • historii;
 • solidne powtórzenie programu szkół średnich;
 • zajęcia w weekendy lub po szkole w ustalonych przez grupę dniach i godzinach zajęć;