NODN

NODN

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TAWA

został wpisany do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa lubelskiego od dnia 27 października 2008 roku pod numerem 29. Celem placówki jest doskonalenie nauczycieli, kierowników i dyrektorów szkół / placówek, trenerów i instruktorów zatrudnionych w szkołach i placówkach zajęć pozaszkolnych, doradztwo metodyczne oraz pomoc placówkom oświatowym w projektowaniu ich nowoczesnego rozwoju.

 

ROK 2019/20

ZAPISY na szkolenie nadające nauczycielom państwowe kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych

Zapraszamy na szkolenie nadające nauczycielom kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych. Program zajęć obejmuje 30 godzin. Po ich ukończeniu i pomyślnym zdaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych nauczyciele uzyskają Państwowe Uprawnienia do Prowadzenia Zajęć Edukacyjnych z Pierwszej Pomocy.

Zapisy - biuro NODN TAWA, 22-100 Chełm, ul/ Lwowska 51/3A, w godz. 9.00-17.00. Tel. 512 577 451

 

ZAPRASZAMY


Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TAWA mieści się w Chełmie, ul. Lwowska 51/3A. Organem założycielskim i prowadzącym jest mgr Waldemar Taurogiński. Swoim działaniem obejmuje teren województwa lubelskiego. NODN TAWA posiada: mobilną pracownię komputerową i salę wyposażoną w projektory multimedialne, magnetofony. Ośrodek stale i na bieżąco dostosowuje swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań nauczycieli. Proponuje szereg szkoleń, kursów, warsztatów, zgodnych z obowiązującymi priorytetami Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Odpowiadając na bieżące potrzeby placówek organizuje wyjazdowe posiedzenia rad pedagogicznych, zapewniając pełną usługę w zakresie: przeprowadzenia szkolenia oraz organizacji dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, imprez towarzyszących.