OFERTA SZKOLENIOWA

loading...
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY: NODN TAWA, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3A

tel. 511 577 451, 82 565 69 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Numer szkolenia

Temat szkolenia rady pedagogicznej

RP-01

Stres w zawodzie nauczyciela – sposoby radzenia sobie z nim

RP-02

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

RP-03

Asertywność w pracy nauczyciela – sposób na agresję i uległość 

RP-04

Dziennik elektroniczny – narzędzie wspomagające pracę nauczyciela, efektywne źródło informacji dla rodzica (2 x 5 godz.)* - warsztaty 

RP-05

Internet – zagrożenia i szanse.

RP-06

Rola diagnozy pedagogicznej, narzędzia diagnozy. 

RP-07

Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą

RP-08

Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo uczniów a odpowiedzialność nauczycieli 

RP-09

Pierwsza pomoc przedmedyczna* 

RP-10

Struktura planu wynikowego: sposoby konstruowania i funkcje. 

RP-11

Zasady prowadzenia podstawowej dokumentacji pedagogicznej 

RP-12

Metoda projektu w nauczaniu 

RP-13

Indywidualizacja w procesie nauczania – podstawy prawne, metody 

RP-14

Rola klasowych zespołów nauczycieli 

RP-15

Sprawny system przepływu informacji w szkole, placówce oświatowej – techniki budowania sieci informacyjnej w szkole 

RP-16

Rozwiązywanie konfliktów jako kluczowa kompetencja nauczyciela 

 

Cena szkolenia rady pedagogicznej - 300,00 zł

Istnieje możliwość zamawiania szkoleń według własnego zapotrzebowania placówki/szkoły

______________________________________________________________________

 

Organizujemy wyjazdowe posiedzenia rad pedagogicznych,

zapewniając pełną usługę w zakresie: przeprowadzenia szkolenia oraz organizacji dojazdu, zakwaterowania

i wyżywienia, imprez towarzyszących.

Oferta cenowa wyjazdowego posiedzenia rady pedagogicznej - po uzgodnieniu wstępnych warunków zamówienia.

 

Czytaj więcej
WARSZTATY
WARSZTATYSZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY: NODN TAWA, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3A

tel. 511 577 451, 82 565 69 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OFERTA WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Numer szkolenia

Rodzaj kursu, szkolenia

Liczba godzin

Adresat szkolenia

Odpłatność

(zł)

Liczba osób

w grupie

W-01

Problemy ucznia z ADHD na lekcji języka obcego

 

12

Nauczyciele języków obcych

60,00

20

W-02

Dyslektyk na lekcjach języka obcego

 

12

Nauczyciele języków obcych

60,00

20

W-03

Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu

15

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

i edukacji wczesnoszkolnej

 

70,00

20

W-04

Diagnoza pedagogiczna

w I klasie szkoły podstawowej

15

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

70,00

20

W-05

Wspomaganie rozwoju dziecka w edukacji wczesnoszkolnej

20

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

i edukacji wczesnoszkolnej

90,00

20

W-07

Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej

 

15

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

120,00

12

W-08

Skuteczne metody uczenia się w młodszym wieku szkolnym

 

8

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

40,00

20

W-12

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela i edukacji wczesnoszkolnej

8

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wychowawcy świetlic

100,00

12

W-13

Technika origami - tradycje świąteczne

10

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wychowawcy świetlic, nauczyciele sztuki, plastyki, bibliotekarze

50,00

20

W-14

Baśniowe postacie – technika origami

10

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wychowawcy świetlic, nauczyciele sztuki, plastyki, bibliotekarze

50,00

20

W-15

Wiosna w origami

10

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wychowawcy świetlic, nauczyciele sztuki, plastyki, bibliotekarze

50,00

20

W-16

Bliżej tekstu poetyckiego – metody analizy i interpretacji

8

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów

40,00

20

W-17

E- nauczyciel, nauczanie na odległość

14

Wszyscy nauczyciele

120,00

12

W-18

Zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów ogólnych

15

Nauczyciele przedmiotów ogólnych wszystkich typów szkół

120,00

12

W-19

Tworzenie stron internetowych szkoły/placówki

(moduł I - Adobe Dreamweaver)

30

Wszyscy nauczyciele z podstawową znajomością obsługi komputera

180,00

12

W-20

Tworzenie stron internetowych szkoły/placówki

(moduł II - Adobe Flash)

30

Wszyscy nauczyciele z podstawową znajomością obsługi komputera

180,00

12

W-21

Tworzenie stron internetowych szkoły/placówki

(moduł III - Podstawy języka PHP)

30

Wszyscy nauczyciele z podstawową znajomością obsługi komputera

180,00

12

W-22

Program Microsoft Publisher i jego zastosowanie w praktyce szkolnej

15

Wszyscy nauczyciele

120,00

12

W-23

Program Power Point w dydaktyce – przykłady zastosowań

15

Wszyscy nauczyciele

120,00

12

W-24

MS Excel w praktyce szkolnej

15

Wszyscy nauczyciele

120,00

12

W-25

Zaawansowana obsługa Microsoft Word

 

15

Wszyscy nauczyciele

120,00

12

W-26

Tworzenie testów multimedialnych

 

8

Wszyscy nauczyciele

70,00

12

W-27

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce

12

Wszyscy nauczyciele

110,00

12

W-33

Program MOL Optivum w pracy nauczyciela bibliotekarza

15

Nauczyciele bibliotekarze

120,00

12

Czytaj więcej
KURSY
KURSY

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY: NODN TAWA, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3A

tel. 511 577 451, 82 565 69 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OFERTA KURSÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Numer szkolenia

Rodzaj kursu, szkolenia

Liczba godzin

Adresat szkolenia

Odpłatność

(zł)

Liczba osób w grupie

K-06

Logopedyczne vademecum nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

16

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

80,00

20

K-09

Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego

20

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

90,00

20

K-10

Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o nową podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej

20

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

90,00

20

K-11

Diagnoza użytkownika alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się

14

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wychowawcy świetlic

90,00

20

K-28

Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w pracy szkoły – planowanie i realizacja zadań w szkole gimnazjalnej

20

Nauczyciele i kadra kierownicza szkół gimnazjalnych

90,00

20

K-29

Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w pracy szkoły – planowanie i realizacja zadań w szkole podstawowej

20

Nauczyciele i kadra kierownicza szkół podstawowych

90,00

20

K-30

Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w pracy szkoły – planowanie i realizacja zadań w szkole ponadgimnazjalnej 

20

Nauczyciele i kadra kierownicza szkół ponadgimnazjalnych

90,00

20

K-31

Kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

12

Nauczyciele wszystkich typów szkół

60,00

20

K-32

Zajęcia taneczne na lekcji wychowania fizycznego

25

Wszyscy nauczyciele

140,00

20

K-34

Rozwiązywanie konfliktów jako kluczowa kompetencja nauczyciela

20

Wszyscy nauczyciele

90,00

20

K-35

Jak uczyć o holokauście?

20

Wszyscy nauczyciele

90,00

20

K-36

Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

36

Osoby pełnoletnie

140,00

20

K-38

Chełm. Dzieje miasta w kontekście realizacji podstawy programowej

2

Wszyscy nauczyciele

90,00

20

 

Czytaj więcej
SZKOLENIA
SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY: NODN TAWA, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3A

tel. 511 577 451, 82 565 69 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Numer szkolenia

Rodzaj kursu, szkolenia

Liczba godzin

Adresat szkolenia

S-11

Kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy

30

Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół

S-01

„Owoce w szkole” – działania edukacyjne szkoły, wspierające program ministerialny (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.11 sierpnia 2009 )

4

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, dyrektorzy szkół podstawowych

S-02

Rola nauczyciela wychowanie fizycznego w planowaniu dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

4

Nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorzy wszystkich typów szkół

S-03

Planowanie przedsięwzięć, które mogą być objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej – zasady przyznawania honorowego patronatu.

4

Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół

S-04

Rada rodziców – współpraca partnerska i efektywna

4

Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół

S-05

Prawa uczniów i rodziców w praktyce szkolnej

4

Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół

S-06

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej /gimnazjum; jej wykorzystanie do podnoszenia efektów nauczania

6

Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół

S-07

Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniowi

4

Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkó

S-08

Szybkie i efektywne sposoby pozyskiwania funduszy na realizację zadań wychowawczych i dydaktycznych

4

Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół

S-09

Przygotowanie materiałów dydaktycznych do pracy z dorosłym

5

Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół

S-10

Matura 2010—język polski

4

Nauczyciele języka polskiego

 

Cena szkoleń:

20 zł za szkolenie 4-godzinne przy grupie 20-osobowej

25 zł za szkolenie 5- i 6-godzinne przy grupie 20-osobowej

Czytaj więcej