Twoja pozycja:   START NODN
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
NODN

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TAWA

został wpisany do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa lubelskiego od dnia 27 października 2008 roku pod numerem 29. Celem placówki jest doskonalenie nauczycieli, kierowników i dyrektorów szkół / placówek, trenerów i instruktorów zatrudnionych w szkołach i placówkach zajęć pozaszkolnych, doradztwo metodyczne oraz pomoc placówkom oświatowym w projektowaniu ich nowoczesnego rozwoju.

 

ROK 2017/18

ZAPISY na szkolenie nadające nauczycielom państwowe kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych

Zapraszamy na szkolenie nadające nauczycielom kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych. Program zajęć obejmuje 30 godzin. Po ich ukończeniu i pomyślnym zdaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych nauczyciele uzyskają Państwowe Uprawnienia do Prowadzenia Zajęć Edukacyjnych z Pierwszej Pomocy.

Zapisy - biuro NODN TAWA, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3A, w godz. 9.00-17.00. Tel. 512 577 451

 

ZAPRASZAMY