Twoja pozycja:   START NODN O nas
O nas

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TAWA mieści się w Chełmie, ul. Lwowska 51/3A. Organem założycielskim i prowadzącym jest mgr Waldemar Taurogiński. Swoim działaniem obejmuje teren województwa lubelskiego.

NODN TAWA posiada: mobilną pracownię komputerową i salę wyposażoną w  projektory multimedialne,  magnetofony.

Ośrodek stale i na bieżąco dostosowuje swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań nauczycieli. Proponuje szereg szkoleń, kursów, warsztatów, zgodnych z obowiązującymi priorytetami  Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Odpowiadając na bieżące potrzeby placówek organizuje wyjazdowe posiedzenia rad pedagogicznych, zapewniając pełną usługę w zakresie: przeprowadzenia szkolenia oraz organizacji dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, imprez towarzyszących.