ZREALIZOWANE PROJEKTY

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Biedronkowo

Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

 


Dobry STAŻ lepszy START

Czytaj więcej


Szansa na Karierę Zawodową

Czytaj więcej


Równamy do najlepszych

Czytaj więcej


Interaktywny n@uczyciel

Czytaj więcej


Czas na SUKCES ZAWODOWY

 


Nauczyciel, edukator, trener, animator

 


Razem skuteczniej i bezpieczniej