• Jaworska-Biskup K., Dysleksja na lekcji języka angielskiego, 2008.
 • Kleparski G.A., Galicia studies 6, 2013.
 • Kleparski G.A., Galicia studies 7, 2014.
 • Kleparski G.A., Galicia studies 8, 2015.
 • Kleparski G.A., Kiełtyka R., Pikor-Niedziałek M., Aspect of semantic transposition of words, 2007.
 • Kleparski G.A., Uberman A., Galicia studies in language, historical semantics, 2009
 • Kleparski G.A., Uberman A., Galicia studies in language, literature and culture, 2008
 • Kopacka B., Galicia studies 5, 2012.
 • Osuchowska D., Galicia studies 4, 2011.
 • Raczyńska A., Kiedy der, kiedy die, kiedy das?, 2008.
 • Urban A., Opowieść o angielskich czasach. Próba logicznego  przedstawienia,wyd. II, 2013.
 • Urban A., Opowieść o angielskich czasach. Próba logicznego  przedstawienia, 2006.
 • Urban A., Think to remember about English, 2010.
 • Urban A., Think to remember about more advanced English, 2010.
 • Wille L., Interpretacyjne skutki decyzji tłumacza. Przekład literacki jako interpretacja, 2009.

 

Nasze Wydawnictwo, w swoim dotychczasowym dorobku, posiada blisko 300 publikacji książkowych (poezja, proza, przewodniki turystyczne,albumy, monografie, publikacje językowe), a także: mapy, foldery i pocztówki krajoznawcze.

Realizujemy zamówienia od projektu do druku.

Jeśli autor, firma, instytucja decyduje się na podjęcie z nami współpracy, czyli wydanie publikacji książkowej, mapy, folderu reklamowego itp. prosimy o wypełnienie formularza zlecenia. Stanowi on podstawę do sporządzenia przez wydawnictwo kalkulacji kosztów, a po ich akceptacji przez zlecającego - odpowiedniej umowy.

Gwarantujemy staranne opracowanie publikacji pod względem redakcyjnym i edytorskim. Podejmujemy się wykonania każdego rodzaju literatury czy publikacji reklamowej, po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy autorskiej, bądź umowy lub zlecenia złożonych przez zamawiających. Jedynym warunkiem przyjęcia zadania do realizacji jest posiadanie prawa do jego realizacji przez zamawiającego oraz treści, które nie naruszają prawa innych osób i instytucji.