• Jedniodniówka 95-lecie szkoły IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, pr. zbior., 2014.
 • Korpysz S., Lubaszewski Z., OBIEKTY ZABYTKOWE CHEŁMA I POWIATU CHEŁMSKIEGO ZBYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA , 2016.
 • Krzywicki J., Lubaszewski Z., Katyń-Charków-Twer, Chełmskie ofiary zbrodni sowieckich, 2013.
 • Kujawa M. (opr.), 95 lat Trójki, 2013.
 • Lubaszewski Z., Kopacz S. (współpraca), Weekend w Chełmie, 2014.
 • Lubaszewski Z., Malowniczy Wschód, folder, 2015.
 • Lubaszewski Z., Spacerkiem po Chełmie, 2014.
 • Lubaszewski Z., W cieniu Trzech Dębów, 2009.
 • Lubaszewski Z., Zabytki Chełma, architektura, 2015.
 • Michalski W., KAJ, 2013.
 • Michalski W., KAJ,wyd. II, 2014.
 • Powstanie Styczniowe na ziemi chełmskiej, pr. zbior., 2013.
 • Spacer z Bolkiem Gmina Ruda-Huta, pr. zbior., 2014.
 • Taurogiński W.Czesław Twardzik poeta i satyryk, 2014.
 • Tworek J., Chełmskie Podziemia Kredowe, 2005.
 • Tworek J., Chełmskie Podziemia Kredowe, wyd. II uzupełnione, 2016.

 

Nasze Wydawnictwo, w swoim dotychczasowym dorobku, posiada blisko 300 publikacji książkowych (poezja, proza, przewodniki turystyczne,albumy, monografie, publikacje językowe), a także: mapy, foldery i pocztówki krajoznawcze.

Realizujemy zamówienia od projektu do druku.

Jeśli autor, firma, instytucja decyduje się na podjęcie z nami współpracy, czyli wydanie publikacji książkowej, mapy, folderu reklamowego itp. prosimy o wypełnienie formularza zlecenia. Stanowi on podstawę do sporządzenia przez wydawnictwo kalkulacji kosztów, a po ich akceptacji przez zlecającego - odpowiedniej umowy.

Gwarantujemy staranne opracowanie publikacji pod względem redakcyjnym i edytorskim. Podejmujemy się wykonania każdego rodzaju literatury czy publikacji reklamowej, po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy autorskiej, bądź umowy lub zlecenia złożonych przez zamawiających. Jedynym warunkiem przyjęcia zadania do realizacji jest posiadanie prawa do jego realizacji przez zamawiającego oraz treści, które nie naruszają prawa innych osób i instytucji.