• Darowska E., Na Bugu we Włodawie, 2010.
 • Ekoturystyka gminy Ruda-Huta i Riwne, pr. zbior., 2010.
 • Jędruszczuk A., Olszewski T., Zielone miejsca pracy, 2004.
 • Lubaszewski Z., Obiekty zabytkowe Chełma i powiatu chełmskiego, 2008.
 • Lubaszewski Z., Parki podworskie powiatu chełmskiego, 2006.
 • Lubaszewski Z., Pomniki i tablice pamiątkowe Chełma, 2010.
 • Pomniki przyrody powiatu chełmskiego, pr. zbior., PTTK Oddział im. K. Janczykowskiego w Chełmie, 2007.
 • Rezerwaty przyrody powiatu chełmskiego, pr. zbior., 2006.
 • Tworek J., Wieprz na Roztoczu. Przewodnik, 2015.
 • Tworek J., Bug – rzeka dla kajakarzy, 2008.
 • Tworek J., Bug ukraiński, Rata i Sołokija. Przewodnik dla kajakarzy, 2012.
 • Tworek J., Dzięcioł A.,Polesie, Majówka w kajaku. Przewodnik dla kajakarzy , 2013.
 • Tworek J., Tanew. Przewodnik dla kajakarzy, 2 013.
 • Tworek J., Uherka. Przewodnik dla kajakarzy, 2007.
 • Tworek J., Wieprz na Roztoczu, 2015.
 • Tworek J., Włodawka. Przewodnik dla kajakarzy, 2007.
 • Włodawa i okolice. Miejsca bliskie i niezwykłe, pr. zbior., 2004.

 

Nasze Wydawnictwo, w swoim dotychczasowym dorobku, posiada blisko 300 publikacji książkowych (poezja, proza, przewodniki turystyczne,albumy, monografie, publikacje językowe), a także: mapy, foldery i pocztówki krajoznawcze.

Realizujemy zamówienia od projektu do druku.

Jeśli autor, firma, instytucja decyduje się na podjęcie z nami współpracy, czyli wydanie publikacji książkowej, mapy, folderu reklamowego itp. prosimy o wypełnienie formularza zlecenia. Stanowi on podstawę do sporządzenia przez wydawnictwo kalkulacji kosztów, a po ich akceptacji przez zlecającego - odpowiedniej umowy.

Gwarantujemy staranne opracowanie publikacji pod względem redakcyjnym i edytorskim. Podejmujemy się wykonania każdego rodzaju literatury czy publikacji reklamowej, po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy autorskiej, bądź umowy lub zlecenia złożonych przez zamawiających. Jedynym warunkiem przyjęcia zadania do realizacji jest posiadanie prawa do jego realizacji przez zamawiającego oraz treści, które nie naruszają prawa innych osób i instytucji.