• Chłopicka M., Malenta, 2017.
 • Kontek K., Dwa lata w raju. Dziennik misjonarza, 2008.
 • Kościuk S., Bóg jest moją nadzieją, 2010.
 • Leśna H., O godne życie. Wspomnienia, 2006.
 • Młynarczyk Wit S., Wirujące skrzydła, 2009.
 • Niemiec A., Rudziemie, 2013.
 • Niemiec A., Zza rudzianej ściany, 2013.
 • Okoń L.J., Biały niedźwiedź, 2006.
 • Okoń L.J., Opowieści  Niedźwiedziego Grodu, 2003.
 • Przez rudziane okno, pr. zbior., 2015.
 • Sann A., 30 milionów za frajer, 2011.
 • Sann A., Bezwstydnica Prawda, 2012.
 • Sann A., Biały kamyk, 2006.
 • Sann A., Czwarta ekloga reguła wojny, 2015.
 • Sann A., Czwarta ekloga reguła pokoju, 2016.
 • Tymiakin G., Powroty, 2013.
 • Tymiakin G., Zobowiązana, 2016.
 • Waldowski Z., ps. „Las”, Dzienniki z lat wojny i okupacji 1939-1945, tom 1, 2015.
 • Waldowski Z., ps. „Las”, Dzienniki z lat wojny i okupacji 1939-1945, tom 2, 2015.
 • Zięba J., Miasto ocalenia, 2005.

 

Nasze Wydawnictwo, w swoim dotychczasowym dorobku, posiada blisko 300 publikacji książkowych (poezja, proza, przewodniki turystyczne,albumy, monografie, publikacje językowe), a także: mapy, foldery i pocztówki krajoznawcze.

Realizujemy zamówienia od projektu do druku.

Jeśli autor, firma, instytucja decyduje się na podjęcie z nami współpracy, czyli wydanie publikacji książkowej, mapy, folderu reklamowego itp. prosimy o wypełnienie formularza zlecenia. Stanowi on podstawę do sporządzenia przez wydawnictwo kalkulacji kosztów, a po ich akceptacji przez zlecającego - odpowiedniej umowy.

Gwarantujemy staranne opracowanie publikacji pod względem redakcyjnym i edytorskim. Podejmujemy się wykonania każdego rodzaju literatury czy publikacji reklamowej, po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy autorskiej, bądź umowy lub zlecenia złożonych przez zamawiających. Jedynym warunkiem przyjęcia zadania do realizacji jest posiadanie prawa do jego realizacji przez zamawiającego oraz treści, które nie naruszają prawa innych osób i instytucji.