• 25-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku, pr. zbior., 2015
 • 60 lat Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie, pr. zbior., 2007.
 • 80 lat Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej 1928-2008, pr. zbior., 2008.
 • 90 lat Jedynki. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Chełmie, pr. zbior., 2006.
 • Badania nad kulturą ludową Hańska i okolic, pr. zbior., 2014.
 • Czyżyk R. (przedmowa, opracowanie i przypisy), Kocham! przez kraty. Listy więzienne i obozowe Zenona Waśniewskiego, 2016.
 • Fajge B., Nasza przeszłość podstawą przyszłości 85-lecie powstania Szkoły w Dubecznienie, 2016.
 • Franecki A., Powstanie styczniowe 1863 - 1864 na terenie dzisiejszej gminy Ruda-Huta, 2016.
 • Franecki A., Liceum Ogólnokształcące w Rudzie-Hucie, 2013.
 • Franecki A., Śladami dziejów gminy Ruda-Huta, 2009.
 • Górska R. (red.), 80 lat Szkoły w Brzeźnie 1927/28-2007/2008, Otwieranie świata, 2008.
 • Haciuk M., Łukasik A., Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej, 2008.
 • Hawryluk J., Giszczak R., Haponiuk A., Dwudziestolecie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie, 2011.
 • Historia Banku Spółdzielczego w Jaślikowie 1912-2012, pr. zbior., 2012.
 • Jabłoński J., Jubileusz Banku Spółdzielczego w Wojsławicach 1906-2006, 2006.
 • Kautsch B., Mulińska Z., Ufniarz A., Dziedzictwo – współczesność. IV Liceum Ogólnokształcące im. dr J. Młodowskiej, tom II, 2006.
 • Kawałko J.M., Ród Rejów, 2005.
 • Klekot J., Husynne, 2009.
 • Krzak J., Braniewski S., Siedliszcze – Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, 2007.
 • Lipiński S., Rejowiec Fabryczny. Historia i współczesność, 2010.
 • Lubaszewski Z., Józef Piłsudski Związki z Chełmem i Ziemią Chełmską, 2017.
 • Lubaszewski Z., Tadeusz Kościuszko w Tradycji Historycznej Chełma i Ziemi Chełmskiej, 2017.
 • Lubaszewski Z., Oddział PTK-PTTK w Chełmie 1910-2010, 2010.
 • Młodzi dla Samorządności, pr. zbior., 2015.
 • Młodzi dla Wolności, pr. zbior., 2014.
 • Możesz zostać dobrym..., pr. zbior., 2011.
 • Nadbużańskie skarby. Gimnazjum w Woli Uhruskiej, pr. zbior., 2006.
 • Obowiązkiem naszym jest pamięć... pr. zbior., 2016.
 • Onyszko J., Historia gminy Hańsk według Józefa Onyszko, 2014.
 • Pielęgnujemy dziedzictwo pozostawione nam przez papieża Jana Pawła II. Gimnazjum nr 1 w Chełmie, pr. zbior., 2006.
 • Pryll R., Klub sportowy „Hutnik” Dubeczno 1950-2010, 2010.
 • Przegląd widowisk obrzędowych w Hańsku, pr. zbior., 2010.
 • Pytko S., Po obu stronach Bugu, 2014.
 • Seniuk B., Zarys dziejów gminy Hańsk, 2009.
 • Sobolewski S., Gmina Hańsk. Warto wiedzieć i zobaczyć, 2014.
 • Sobolewski S., Jan Doliński, 2014.
 • Świstowski F., Dzieje Szkoły Podstawowej w Majdanie Ostrowskim, 2007.
 • Taurogiński W., Szkło kulturą zdobione 50-lecie Domu Kultury w Dubecznie, 2006.
 • Ufniarz A., Dziedzictwo  – współczesność, IV Liceum Ogólnokształcące im. dr J. Młodowskiej, tom III, 2011.
 • Zamość – to lubię. Miasto młodych, pr. zbior., 2014.

 

Nasze Wydawnictwo, w swoim dotychczasowym dorobku, posiada blisko 300 publikacji książkowych (poezja, proza, przewodniki turystyczne,albumy, monografie, publikacje językowe), a także: mapy, foldery i pocztówki krajoznawcze.

Realizujemy zamówienia od projektu do druku.

Jeśli autor, firma, instytucja decyduje się na podjęcie z nami współpracy, czyli wydanie publikacji książkowej, mapy, folderu reklamowego itp. prosimy o wypełnienie formularza zlecenia. Stanowi on podstawę do sporządzenia przez wydawnictwo kalkulacji kosztów, a po ich akceptacji przez zlecającego - odpowiedniej umowy.

Gwarantujemy staranne opracowanie publikacji pod względem redakcyjnym i edytorskim. Podejmujemy się wykonania każdego rodzaju literatury czy publikacji reklamowej, po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy autorskiej, bądź umowy lub zlecenia złożonych przez zamawiających. Jedynym warunkiem przyjęcia zadania do realizacji jest posiadanie prawa do jego realizacji przez zamawiającego oraz treści, które nie naruszają prawa innych osób i instytucji.