Nagroda Główna Siedliszcze

Chełm,  3 listopada 2016 roku

 

Protokół jury

oceniającego autorskie zestawy wierszy nadesłane

do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. Wacława Iwaniuka

Chełm – Siedliszcze 2016

 

Komisja oceniająca w składzie:

1. Danuta Makaruk – dr nauk humanistycznych, polonistka, prezes Stowarzyszenia

Kulturalno-Edukacyjnego „na chełmskiej”, krytyk literacki, członek redakcji Pisma

Literacko-Artystycznego „Egeria” - członek

2. Marian Janusz Kawałko – dr nauk humanistycznych, poeta i krytyk literacki – członek

3. Henryk Radej – polonista, literat, poeta, publicysta – przewodniczący komisji

4. Waldemar Taurogiński – wydawca, red. nacz. Pisma Literacko-Artystycznego „Egeria” – sekretarz konkursu z nadesłanych na konkurs zestawów wierszy poetów polskich nominowała do Nagrody Głównej następujące 3 zestawy:

1. Godło: reporter-ka – nic się nie stało (Iwona Chudoba – Chełm)

2. Godło: powłóczystość – bez tytułu (Danuta Agnieszka Kurczewicz – Chełm)

3. Godło: HYPATIA Z ALEKSANDRII – Studnia (Beata Nicoś Dziopa – Toruń)

Wymienione zestawy poddano ponownej ocenie artystycznej oraz kontekstowo-literackiej.

Z zestawów nominowanych, po ponownej analizie merytorycznej, rozpatrzeniu szczegółowej argumentacji każdego z członków jury i wymianie ocen jednogłośnie postanowiono do nagrody głównej w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  im. Wacława Iwaniuka wybrać zestaw wierszy opatrzony godłem HYPATIA Z ALEKSANDRII pod tytułem Studnia autorstwa Beaty Nicoś Dziopa z Torunia. Lektura tych wierszy każe widzieć w autorce poetkę neolingwistyczną, podejmująca w dużej mierze grę z językiem poetyckim i potocznym w duchu kontynuacji dawnych dokonań poetów takich jak Białoszewski czy Karpowicz. Jak wiadomo język jest emanacją ludzkiej osobowości i autorka właśnie od tej strony próbuje portretować przemiany świata, obyczaju i wrażliwości, jakie dokonały się w przestrzeni jej pamięci z udziałem podmiotu lirycznego. Aby nie pogubić się w materii neolingwistycznej, trzeba jednak dysponować erudycją humanistyczną i specyficzną wrażliwością na świat i wytwory sztuki. W tym celu autorka nawiązuje do klasycznych utworów z różnych dziedzin sztuki: malarstwa (Veronese), literatury (Szekspir, Świetlicki, Słowacki, Rilke, Prus), filmu (Tramwaj zwany pożądaniem) oraz psychoanalizy (Freud, Lacan). Tego samego oczekuje od czytelnika. Kto nie rozpozna kodu kulturowego, ten nie zrozumie pełni przekazu poetyckiego zawartego w wierszach poetki.

Poetka jest mistrzynią mieszania niespodziewanych skojarzeń, krzyżowania z nimi motywów poetyckich, co objawiło się w wierszu "Wariacje na piłę i inne instrumenty strunowe".  Czego tu nie ma? Są zwroty frazeologiczne, nawiązania do pieśni i popularnych piosenek, do "Balladyny" Słowackiego, do ludowych pieśni i legend. Uwieńczeniem stylu jest wiersz wzorowany na klasycznej, włoskiej vilanelli - formy dla amatorów powtórzeń, którą czasami stosował Barańczak i poeci anglojęzyczni.

Wreszcie tytułowa „studnia” obecna w kilku wierszach poetki. Pojawia się w nich znamienny dla ikonografii Malczewskiego motyw niedostępnego źródła wody "żywej" - zamarzniętej lub zatrutej studni. U malarza symbolizuje on cel ludzkich dążeń, zarówno               w wymiarze narodowowyzwoleńczym jak i egzystencjalnym, zyskuje walor powszechny, archetypiczny i osobisty, odnosi się do ulegania złu i do jego przezwyciężania, metaforycznie oddaje pragnienie osiągnięcia wolności, prawdy i szczęścia. Poetka dopełnia ten motyw grą słów, wieloznacznością pragnienia, zmysłowości i pełni świata podobnego do studni wypełnionej po brzegi swoim bogactwem.

W tomiku „Studnia” wiele jest emocji, zabawy słowami, zdarzają się filozoficzne porównania i niby oczywiste pytania. Podmiot liryczny emanuje wolnością obycia na salonach tego świata. Odkrywa atrakcyjne prawdy i nie boi się podawać ich gotowych czytelnikowi. Jak to ze studnią bywa, można z niej czerpać całymi garściami, aż kiedyś woda się wyczerpie. Tomik ten niejednokrotnie mówi o wartościach, które podkreślają nasze człowieczeństwo i powinny być wyznacznikiem moralności, etyki – bo to od nas zależy, ile z tej studni wyniesiemy.

Autorka otrzymuje Nagrodę Główną – a jest nią: medal pamiątkowy konkursu, druk nagrodzonego tomiku wierszy, ufundowany przez Urząd Miejski w Siedliszczu, oraz 100 egzemplarzy autorskich.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. Wybrane utwory z nagrodzonych i nominowanych zestawów będą opublikowane w okolicznościowej antologii między Lublinem a Chełmem, której wydanie towarzyszyć będzie jubileuszowej X edycji niniejszego Konkursu.

Podsumowując, jury dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i wyraża nadzieję, że na kolejne edycje napływać będą równie wartościowe utwory poetyckie.

Na tym protokół zakończono.                         

 

Nasze Wydawnictwo, w swoim dotychczasowym dorobku, posiada blisko 300 publikacji książkowych (poezja, proza, przewodniki turystyczne,albumy, monografie, publikacje językowe), a także: mapy, foldery i pocztówki krajoznawcze.

Realizujemy zamówienia od projektu do druku.

Jeśli autor, firma, instytucja decyduje się na podjęcie z nami współpracy, czyli wydanie publikacji książkowej, mapy, folderu reklamowego itp. prosimy o wypełnienie formularza zlecenia. Stanowi on podstawę do sporządzenia przez wydawnictwo kalkulacji kosztów, a po ich akceptacji przez zlecającego - odpowiedniej umowy.

Gwarantujemy staranne opracowanie publikacji pod względem redakcyjnym i edytorskim. Podejmujemy się wykonania każdego rodzaju literatury czy publikacji reklamowej, po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy autorskiej, bądź umowy lub zlecenia złożonych przez zamawiających. Jedynym warunkiem przyjęcia zadania do realizacji jest posiadanie prawa do jego realizacji przez zamawiającego oraz treści, które nie naruszają prawa innych osób i instytucji.