Edukacja


 Opowieść o angielskich czasach. Próba logicznego przedstawienia

autor: Adam Urban

rok wydania: 2006
oprawa miękka
ilość stron: 146
ISBN: 83-60371-70-9

Cena: 14,00 zł

Autor podejmuje się próby logicznego i szczegółowego wyjaśnienia podstaw i zasad użycia czasów w języku angielskim. To nie wykład stricte gramatyczny, ale "opowieść", którą czyta się z przyjemnością.

 


 

Dysleksja na lekcji języka angielskiego

Autor: Katarzyna Jaworska-Biskup

rok wydania: 2008
oprawa miękka
ilość stron: 102
ISBN: 978-83-60371-57-2

Cena: 14,00 zł

Książka kierowana do nauczycieli języka angielskiego. Prezentuje: metody nauczania języków obcych uczniów z dysleksją, sposoby oceniania i ewaluacji ich osiągnięć oraz przykładowe ćwiczenia, rozwijające podstawowe sprawności językowe ucznia z dysleksją.

 

  

Galicia studies in language 8

autor: G.A. Kleparski, J. Wesół, A. Włodarczyk-Stachurska

rok wydania: 2015
oprawa: miękka
ilość stron: 128

ISBN:978-83-62638-67-3

cena: 30 zł

 


   

Galicia studies in language 7

autor: G.A. Kleparski, J. Wesół, M. Górecka-Smolińska

rok wydania: 2014
oprawa: miękka
ilość stron: 152

ISBN:978-83-62638-46-8

cena: 30 zł

 


 

alicia studies in language 6

autor: G.A. Kleparski, P. Cymbalista, B. Duda

rok wydania: 2013
oprawa: miękka
ilość stron: 144

ISBN:978-83-62638-85-7

cena: 30 zł

 


  

Galicia studies in language 5

autor: B. Kopecka, M. Pikor-Niedziałek, A. Uberman

rok wydania: 2012
oprawa: miękka
ilość stron: 160

ISBN:978-83-62638-09-3

cena: 30 zł

 


   

Galicia studies in language, historical semantics

Autor: Grzegorz A. Kleparski, Agnieszka Uberman

język angielski
rok wydania: 2009
oprawa miękka
stron: 88
ISBN: 978-83-60371-97-8

Cena: 30,00 zł


  Kiedy der? kiedy die? kiedy das?

Autor: Agnieszka Raczyńska

rok wydania: 2008
oprawa miękka
stron: 88
ISBN: 978-83-60371-61-9

Cena: 12,50 zł

Książka dla uczniów i nauczycieli języka niemieckiego, wykorzystująca - do zapamiętywania rodzajników - sprawdzoną i efektywną metodę skojarzeń. Może być traktowana jako zeszyt ćwiczeń w pierwszym etapie nauki języka niemieckiego.


 

Galicia studies in language, literature and culture

Autor: Grzegorz A. Kleparski, Agnieszka Uberman

język angielski
rok wydania: 2008
oprawa miękka
stron: 158
ISBN: 978-83-60371-32-9

Cena: 28,00 zł


   

Opowieść o angielskich czasach
wydanie II rozszerzone..

autor: Adam Urban

rok wydania: 2012
oprawa: miękka
ilość stron: 272

cena: 29 zł

ISBN:978-83-62638-45-3


 

Aspect of semantic transposition of words

Autor: Grzegorz A.Kleparski, Robert Kiełtyka, Marta Pikor-Niedziałek

język angielski
rok wydania: 2007
oprawa miękka
stron: 126
ISBN: 978-83-60371-76-3

Cena: 25,00 zł


  

Things to remember about English

Autor: Adam Urban

rok wydania: 2010
oprawa miękka
ilość stron: 24
ISBN: 978-83-60371-73-2

 


   

Things to remember about more advanced English

Autor: Adam Urban

rok wydania: 2010
oprawa miękka
ilość stron: 24
ISBN: 978-83-60371-98-5

 


Interpretacyjne skutki decyzji tłumacza. Przekład literacki jako interpretacja. 

Autor: Lucyna Wille

rok wydania: 2009
oprawa miękka
stron: 126
ISBN: 978-83-60371-09-1

Cena: 18,00 zł