Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług hotelarskich dla uczniów odbywających staż”, w ramach projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe

Zalącznik nr 1-Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odzieży roboczej dla uczniów odbywających staż w ramach projektu „Z techniką w przyszłość”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy

Załacznik nr 5 - Wzór Umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty:

„Świadczenie usług hotelarskich dla uczniów odbywających staż”

„Dostawę odzieży roboczej dla uczniów odbywających staż w ramach projektu „Z techniką w przyszłość”