OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. WACŁAWA IWANIUKA


 


   XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 

im. WACŁAWA IWANIUKA

CHEŁM-SIEDLISZCZE 2022/2023

XVI edycja (2022/2023)

 

Protokół jury za 2022/2023

 

Artykuł prasowy

 

Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik uroczyście otwiera Siedliską Biesiadę Literacką

 

Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik wręcza laureatowi Leszkowi Wójcikowi Nagrodę Główną - Medal Pamiątkowy  z wizerunkiem Patrona konkursu Wacława Iwaniuka

 

Jurorzy: prof. Jan Wolski i Henryk Radej wręczają upominki Emilii Mazurek - wyróżnionej w konkursie

 

   

 Od lewej: Henryk Radej - członek jury, prof. Jan Wolski - przewodniczący jury, Hieronim Zonik - burmistrz Siedliszcza, Emilia Mazurek - poetka wyróżniona, Leszek Wójcik - laureat konkursu, Dorota Orysz - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu, Mariusz Jerzy Olbromski - poeta wyróżniony, Waldemar Taurogiński - sekretarz jury

Nagrodzeni (od lewej): Leszek Wójcik z Lubaczowa - Laureat, zdobywca Nagrody Głównej, Emilia Mazurek z Warszawy i Mariusz Jerzy Olbromski z Wyszogrodu - poeci wyróżnieni w konkursie 

 

 Członkowie zespołu wokalnego Demex (MDK Chełm) 

  

   

 

 

 

NAGRODZONE WIERSZE

 

Leszek Wójcik - NAGRODA GŁÓWNA

Emilia Mazurek - WYRÓŻNIENIE

Mariusz Jerzy Olbromski - WYRÓŻNIENIE

 

 

 

 

 

 

 


 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

NA ZESTAW WIERSZY KLASYCZNYCH

IM. MARIANA JANUSZA KAWAŁKI

o statuetkę BIAŁEGO KRUKA

V edycja (2022/2023)

 

Protokół jury za 2022

 

Artykuł prasowy

 

    

   Od lewej: Grażyna Kasprzak (I wyróżnienie), Roman Adamski (laureat), Agnieszka Mędrzak-Sikora (II wyróżnienie)

 

  

     Michał Pastuszak (bard)

   

 

 

 

NAGRODZONE WIERSZE

 

Roman Adamski - NAGRODA GŁÓWNA

Grażyna Kasprzak - WYRÓŻNIENIE I

Agnieszka Mędrzak-Sikora - WYRÓŻNIENIE II