• 25-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku, pr. zbior., 2015
 • 60 lat Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie, pr. zbior., 2007.
 • 80 lat Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej 1928-2008, pr. zbior., 2008.
 • 90 lat Jedynki. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Chełmie, pr. zbior., 2006.
 • Badania nad kulturą ludową Hańska i okolic, pr. zbior., 2014.
 • Czyżyk R. (przedmowa, opracowanie i przypisy), Kocham! przez kraty. Listy więzienne i obozowe Zenona Waśniewskiego, 2016.
 • Fajge B., Nasza przeszłość podstawą przyszłości 85-lecie powstania Szkoły w Dubecznienie, 2016.
 • Franecki A., Powstanie styczniowe 1863 - 1864 na terenie dzisiejszej gminy Ruda-Huta, 2016.
 • Franecki A., Liceum Ogólnokształcące w Rudzie-Hucie, 2013.
 • Franecki A., Śladami dziejów gminy Ruda-Huta, 2009.
 • Górska R. (red.), 80 lat Szkoły w Brzeźnie 1927/28-2007/2008, Otwieranie świata, 2008.
 • Haciuk M., Łukasik A., Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej, 2008.
 • Hawryluk J., Giszczak R., Haponiuk A., Dwudziestolecie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie, 2011.
 • Historia Banku Spółdzielczego w Jaślikowie 1912-2012, pr. zbior., 2012.
 • Jabłoński J., Jubileusz Banku Spółdzielczego w Wojsławicach 1906-2006, 2006.
 • Kautsch B., Mulińska Z., Ufniarz A., Dziedzictwo – współczesność. IV Liceum Ogólnokształcące im. dr J. Młodowskiej, tom II, 2006.
 • Kawałko J.M., Ród Rejów, 2005.
 • Klekot J., Husynne, 2009.
 • Krzak J., Braniewski S., Siedliszcze – Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, 2007.
 • Lipiński S., Rejowiec Fabryczny. Historia i współczesność, 2010.
 • Lubaszewski Z., Józef Piłsudski Związki z Chełmem i Ziemią Chełmską, 2017.
 • Lubaszewski Z., Tadeusz Kościuszko w Tradycji Historycznej Chełma i Ziemi Chełmskiej, 2017.
 • Lubaszewski Z., Oddział PTK-PTTK w Chełmie 1910-2010, 2010.
 • Młodzi dla Samorządności, pr. zbior., 2015.
 • Młodzi dla Wolności, pr. zbior., 2014.
 • Możesz zostać dobrym..., pr. zbior., 2011.
 • Nadbużańskie skarby. Gimnazjum w Woli Uhruskiej, pr. zbior., 2006.
 • Obowiązkiem naszym jest pamięć... pr. zbior., 2016.
 • Onyszko J., Historia gminy Hańsk według Józefa Onyszko, 2014.
 • Pielęgnujemy dziedzictwo pozostawione nam przez papieża Jana Pawła II. Gimnazjum nr 1 w Chełmie, pr. zbior., 2006.
 • Pryll R., Klub sportowy „Hutnik” Dubeczno 1950-2010, 2010.
 • Przegląd widowisk obrzędowych w Hańsku, pr. zbior., 2010.
 • Pytko S., Po obu stronach Bugu, 2014.
 • Seniuk B., Zarys dziejów gminy Hańsk, 2009.
 • Sobolewski S., Gmina Hańsk. Warto wiedzieć i zobaczyć, 2014.
 • Sobolewski S., Jan Doliński, 2014.
 • Świstowski F., Dzieje Szkoły Podstawowej w Majdanie Ostrowskim, 2007.
 • Taurogiński W., Szkło kulturą zdobione 50-lecie Domu Kultury w Dubecznie, 2006.
 • Ufniarz A., Dziedzictwo  – współczesność, IV Liceum Ogólnokształcące im. dr J. Młodowskiej, tom III, 2011.
 • Zamość – to lubię. Miasto młodych, pr. zbior., 2014.