KALENDARIUM - Rok 2015

Spis treści

Rok 2015 (czwartkowe spotkania w restauracji Sto Pociech przy ul. Pocztowej, godz. 18:00)

27.12.2015 - promocja kalendarza na rok 2016 chełmskiego fotografa Grzegorza Chwesiuka. W kalendarzu został zamieszczony wiersz K.Czubały-Vyborov Kolorami tęczy, wysłany na konkurs literacki "Chełm - po sąsiedzku".

06.12.2015 - Centrum Kultury w Siennicy Różanej odbyła się Biesiada Literacko-Plastyczna. Imprezę otworzył wernisaż Krystyny Wandy Mojskiej, a zakończył wieczór autorski poetki Iwony Chudoby. Towarzyszył im minirecital Edwarda Słotwińskiego i rozstrzygnięcie XII Konkursu Poetyckiego ZIARNO.

28.11.2015 - Dom Kultury w Siedliszczu; udział Grupy w podsumowaniu IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka

07.11.2015 - Chełm - II LO - Teresa Pyc pracowała w jury konkursu recytatorskiego XVII Przeglądu Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej.

27.10.2015 - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku; wernisaż prac malarskich D.A. Kurczewicz pt. Rozbłyski montaż poetycko-muzyczny pt. Stąd w wykonaniu: D.A. Kurczewicz, R.Gałana i M.Miszczuka.

25.10 2015 - spotkanie Iwony Chudoby z uczniami klasy II C Szkoły Społecznej przy ul.Partyzantów. Bardzo ciekawe rozmowy na temat tajemnic poezji.

22.10.2015, Biblioteka Główna Książnicy Zamojskiej (ul. Kamienna 20 w Zamościu) - spotkanie muzyczno-poetyckie z cyklu Zamojska Biesiada Literacka. Spotkanie nosi tytuł „Na kredowym papierze”. W trakcie spotkania, poeci zrzeszeni w Chełmskiej Grupie Literackiej „Lubelska 36” interpretowali swoje wiersze: Iwona Chudoba, Danuta Kurczewicz, Maria Tokarz, Anna Nazar, Robert Gałan, Stanisław Koszewski. Twórczość chełmskich poetów oraz działalność chełmskiego ośrodka literackiego przybliżył Waldemar Taurogiński. Poetom będzie towarzyszył Marek Miszczuk z mini recitalem gitarowym.

Wrzesień 2015 - Ludźmierz - W pokonkursowym Wyborze wierszy XXIII Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera - Ludźmierz 2015, opublikowane zostały wiersze Iwony Chudoby i Teresy Pyc.

24.09.2015 - ChGL uczestniczyła w spotkaniu z Małgorzatą Soją, zorganizowanym w Zamojskiej Książnicy.

26.06.2015 - Chełmska Biblioteka Publiczna (ul. Partyzantów 40), spotkanie autorskie D.A. Kurczewicz z okazji wydania tomiku poezji pt. Rozbłyski, opatrzonego zdjęciami prac autorki. Promocji towarzyszyła wystawa prac malarski D.A. Kurczewicz. Wieczór uświetnił występ Marka Miszczuka. 

19.06.2015, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie; promocja tomiku fraszek Iwony Chudoby O, ptaszek na suwaku. Spotkanie rozpoczął występ wokalny Amandy Dzik, uczennicy I LO w Krasnymstawie, laureatki Przeglądu Piosenki Satyrycznej. Przybyłych na spotkanie gości powitała dyrektor biblioteki Elżbieta Patyk. Publiczność obejrzała multimedialną prezentację wybranych fraszek, które przedstawili chełmscy poeci. Głos zabrał Robert Gałan, twórca prezentacji mutimedialnej do zbioru fraszek, prezes Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”. Następnie  Iwona Chudoba czytała swoje fraszki i prowadziła dialog z publicznością, odpowiadając na pytania.

30.05.2015 - Zespół Szkół  im. M.Curie-Skłodowskiej w Stołpiu; X edycja Gminnego Konkursu Czytelniczego "Lubię czytać". W jury zasiadła Danuta Kurczewicz - poetka z chełmskiej grupy literackiej "Lubelska 36"

29.05.2015 - Galeria Gala w Lublinie.  W ramach \/||| Lubelskich Spotkań Poetyckich "Miasto poezji" - prezentacja utworów członków ChGL "Lubelska 36": Marii Tokarz i Anny Nazar w oprawie muzycznej Jarosława Buczka

20.05.2015 - Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Stołpiu; V Edycja Gminnego  Konkursu Recytatorskiego "Przyroda w poezji". Prezentacje utworów oceniała komisja w składzie: Iwona Chudoba, Stanisław Koszewski i Małgorzata Łobejko- poeci z Chełmskiej Grupy Literackiej.

15.05.2015, Chełmska Biblioteka Publiczna im. M.P. Orsetti, ul. Partyzantów 40; wieczór autorki - promocja fraszek Iwony Chudoby pt. O, ptaszek na suwaku.

Kwiecień 2015  - Chełm - II LO - Szkolny konkurs literacki Odpowiednie dać rzeczy - słowo. Prace konkursowe oceniali członkowie "Lubelskiej 36": Teresa Pyc i Arkadiusz Sann.

27.02.2015, MDK Dęblin; wieczór autorski pt. "Stacja Poetów" z udziałem: Danuta Agnieszka Kurczewicz, Robert Gałan, Marek Miszczuk.