KALENDARIUM - Rok 2005

Spis treści

 Rok 2005

2005.12.22. Chełm, ul. Lubelska 8, Restauracja „Soprano” — Spotkanie przedświąteczne LUBELSKIEJ 36. Do Grupy przyjęci zostają przez głosowanie: Marta Maruda, Katarzyna Mróz, Stanisława Wiśniewska. W spotkaniu tym bierze udział po raz pierwszy Sławomir Oleksiejuk, który prezentuje uczestnikom spotkania swoje utwory poetyckie.

2005.12.12. Krasnystaw, ul Sobieskiego 3, Starostwo Powiatowe — Promocja tomiku poetyckiego autorstwa Stanisławy Wiśniewskiej — Odcienie prawdy wydanego przez Wydawnictwo TAWA.

2005.11.25. Chełm, ul Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA — Piąte posiedzenie Rady Wydawniczej związane z finansowaniem Antologii LUBELSKIEJ 36.  Pierwszy luźny projekt opracowania przez nowo utworzoną Radę Wydawniczą Leksykonu Pisarzy Chełmskich.

2005.11.17. Chełm, ul Lubelska 8, Restauracja „Soprano” — Coczwartkowe „spotkania robocze” przeniesione zostały do tego właśnie lokalu (począwszy od 27. 10. 2005). Na tym czwartkowym spotkaniu L. J. Okoń wyjawił Grupie swój zamiar ubiegania się o utworzenie w przyszłości chełmskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Przyszły oddział mieliby tworzyć członkowie lubelskiego ZLP — Jan Henryk Cichosz, Edward Cimek, Bronisława Fastowiec, Longin Jan Okoń, Zbigniew Waldemar Okoń, Arkadiusz Sann (wówczas jeszcze kandydat na członka ZLP).

2005.11.04. Lublin, ul. Zachodnia 11/2, Muzeum na Zamku Lubelskim — Grupa uczestniczy w spotkaniu wszystkich członków Koła literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta oraz kandydatów na członków.

2005.10.24. Chełm, ul. Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA, — Czwarte posiedzenie Rady Wydawniczej. Ostateczne zatwierdzenie wybranych do antologii utworów.

2005.10.18. Chełm, ul Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA, — Trzecie posiedzenie Rady Wydawniczej.

2005.10.06. Chełm, ul Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA, — Drugie posiedzenie Rady Wydawniczej. Dokonanie wyboru 10 spośród 15 dostarczonych przez każdego z członków LUBELSKIEJ 36 utworów poetyckich.

2005.10.05. Chełm, ul. Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA, — Pierwsze posiedzenie Rady Wydawniczej, powołanej w celu dokonania wyboru i składu utworów poetyckich członków LUBELSKIEJ 36 do antologii Grupy. Radę tworzą — D. Makaruk, L. J. Okoń, A. Sann, S. Stalbowski, W. Taurogiński.

2005.10.01. Krasnystaw, Miejska Biblioteka Publiczna — Promocja tomików poetyckich Ireny, Katarzyny i Mirosława Iwańczyków. Wprowadzenia do tego spotkania dokonał L.J. Okoń; uczestnikami na tym wieczorze poetyckim byli również — S. Koszewski, D. Makaruk, S. Stalbowski, S. Wiśniewska oraz inni zaproszeni goście.      

2005.10. — Nakładem wydawnictwa TAWA ukazuje się tomik poetycki A. Matuły Fragmenty bólu.

2005.09. 15-16. Milanów, Adamów (pow. Łuków) — Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie 2005, a w nich referat L. J. Okonia — Jak czytaliśmy Henryka Sienkiewicza podczas okupacji. W Spotkaniach brali również udział — S. Koszewski, A. Sann oraz S. Wiśniewska, poetka, która niebawem wejdzie w skład LUBELSKIEJ 36.

2005.09.03. Dorohusk, Pałac Suchodolskich (siedziba Domu Kultury) — „Koczowisko poetyckie”, zorganizowane przez LUBELSKĄ 36 w odpowiedzi na krasnostawskie „Łany poetyckie”. W spotkaniu tym uczestniczyli m. in. — z-ca wójta gminy w Dorohusku — S. Rutkowski, Dyrektor Domu Kultury w Dorohusku — S. Wojtaszuk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dorohusku — I. Prokopowicz T. i F. Świstowscy oraz członkowie krasnostawskiej grupy A4. Gościem honorowym był J. B. Sprawka. W programie m. in. ogłoszenie wyników Turnieju Jednego Wiersza i wręczenie dyplomów zwycięzcom, prezentacja publikacji Dorohusk autorstwa Franciszka Świstowskiego, odczyt Jerzego B. Sprawki — Korecki; na koniec imprezy pieczenie kiełbasek.

2005.07.23. Chełm, Plac E. Łuczkowskiego — Impreza artystyczna „Cały świat to jeden wielki Chełm” z udziałem m. in. LUBELSKIEJ 36. Na okoliczność tej imprezy wydana została Jednodniówka, w której opublikowane zostały m. in. utwory członków LUBELSKIEJ 36 — D. Czausa, S. Koszewskiego, P. Nowickiego, L.J. Okonia, T. Pyc, A. Sanna, S. Wiśniewskiej.

2005.07.22. Chełm — Ukazuje się czwarty/piąty numer EGERII, w którym swoje utwory poetyckie publikują m. in. — Stanisław Koszewski, Marta Maruda, Sławomir Stalbowski, Stanisława Wiśniewska.

2005.07.07. Chełm, ul Pszenna, działka rekreacyjna Teresy i Andrzeja Pyców — Spotkanie czwartkowe połączone z pieczeniem kiełbasek. Omówione zostały m. in. szczegóły dotyczące antologii poetyckiej LUBELSKIEJ 36. Było wesoło — S. Koszewski umilał wszystkim czas grą na akordeonie, a A. Sann wypił przez nieuwagę coca-colę A. Matule.

2005.06.30. Chełm, Galeria Kuferek przy ul. Szkolnej 5A — Spotkanie z „Fibulą”. Dyskusja nad zawartością mającej się wkrótce ukazać okolicznościowej Jednodniówki, gdzie m. in. zaprezentowane będą utwory poetyckie niektórych członków LUBELSKIEJ 36.

2005.06.16. Chełm, Galeria Kuferek przy ul, Szkolnej 5A — Ustalanie ze Stowarzyszeniem „Fibula” szczegółów dotyczących lipcowej imprezy „Cały świat to jeden wielki Chełm”.

2005.06.09. Chełm, ul. Wojsławicka 8b, aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej — spotkanie z poetą Romanem Honetem, twórcą związanym z krakowskim środowiskiem artystycznym, redaktorem dwumiesięcznika literacko-artystycznego „Studium”. Po spotkaniu, na którym R. Honet prezentował swoje wiersze i odpowiadał na pytania gości, członkowie Grupy wraz z krakowskim poetą udali się na prywatne spotkanie do lokalu „Gęsia szyja” przy ul Lubelskiej 27. Poecie z Krakowa Chełm bardzo przypadł do gustu, jak również pierogi, serwowane w „Gęsiej Szyi”.

2005.06.03. Chełmska Biblioteka Publiczna, plac przy ul. Lubelskiej — Wieczór autorski Ernesta Brylla, a w nim m. in. promocja jego najnowszego tomiku poetyckiego Na ganeczku snów. W spotkaniu uczestniczyli — D. Czaus, K. Kołtun, S. Koszewski, A. Sann, W. Taurogiński.

2005.06.02. Galeria Kuferek przy ul. Szkolnej 5A — Spotkanie Stowarzyszenia „Fibula” z LUBELSKĄ 36. Omówienie szczegółów dotyczących udziału LUBELSKIEJ 36 w przyszłej imprezie „Cały świat to jeden wielki Chełm”.

2005.06. Chełm — Laureatem V edycji nagrody im Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w kategorii twórczość literacka i artystyczna zostaje Krzysztof Kołtun; w kategorii animator kultury — Waldemar Taurogiński.

2005.05.21. Tuligłowy, Karczma „U Fela” — „Łany poetyckie”, impreza zorganizowana z inicjatywy Krasnostawskiej Grupy Literackiej A4 z udziałem LUBELSKIEJ 36. W programie m. in. ogłoszenie wyników konkursu na jeden wiersz, zwiedzanie okolic Krasnegostawu oraz pojedynek dwóch fraszkopisarzy — Saturnina Naliwajki (A4) i Stanisława Koszewskiego (LUBELSKA 36).

2005.05.21 - Teresa Pyc otrzymała wyróżnienie w XVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "U progu Kresów".

2005.05.12. Chełm, Galeria Atelier przy ul. Lwowskiej 23 — Spotkanie Chełmskiej Grupy Literackiej LUBELSKA 36 ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Edukacyjnych — „Fibula”. Prezentacja celów i programów obu grup. „Fibula” zaprosiła LUBELSKĄ 36 do współudziału w imprezie artystycznej „Cały świat to jeden wielki Chełm”.

2005.05.08 - Chełm - Parafia p.w. Chrystusa Odkupiciela. Montaż słowno-muzyczny W hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II - w trzydziesty dzień po pogrzebie. Teresa Pyc opracowała scenariusz, ścieżkę dźwiękową i pracowała z recytatorami.

2005.05. — S. Wiśniewska wydaje tomik poetycki Odcienie prawdy. Wydawcą jest TAWA.

2005.05. — Nakładem Wydawnictwa TAWA ukazuje się druga pozycja książkowa A. Sanna Przygody Szaraczka Filozaczka.

2005.04.13. Chełm, Galeria Atelier przy ul. Lwowskiej 23 — Widowisko poetyckie, zainspirowane twórczością zmarłej przedwcześnie Katarzyny Rychliczek z udziałem uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego. Całość opracował i wyreżyserował Damian Czaus.

2005.03.30. — ukazuje się trzeci numer EGERII, w którym swoje utwory poetyckie prezentują m. in. — D. Czaus, D. Makaruk, A. Matuła, P. Nowicki, L. J. Okoń, T. Pyc, A. Sann, S. Stalbowski, P. Śnieg, W. Taurogiński.

2005.03.03. Chełm, Galeria Atelier przy ul. Lwowskiej 23 — Wieczór poetycki z Bronisławą Fastowiec. Autorka opowiadała o swojej twórczości i czytała swe wiersze. Całą imprezę wspierał ochoczo Robert Kaczura, śpiewając szlagiery z dawnych lat.

2005.03.01. Krasnystaw, Dom Kultury — Gościnnie u A4. Grupa Krasnostawska prezentowała swe utwory z nowo wydanej antologii poetyckiej — Krasnostawskie zapiski poetyckie. Po części oficjalnej odbyło się robocze spotkanie A4 z LUBELSKĄ 36.

2005.02.03. Chełm, Galeria Atelier przy ul. Lwowskiej 23 — Wieczór autorski z Katarzyną Szeloch, na którym autorka opowiadała o swojej najnowszej książce — Błękitny jednorożec.

2005.01.06. Chełm, Galeria Atelier przy ul. Lwowskiej 23 — Wieczór autorski Pawła Nowickiego. Joanna Kostecka prezentowała Grupie i przybyłym na spotkanie miłośnikom poezji swoje wiersze.

2005.01. — Ukazuje się drugi numer EGERII poświęcony Teatrowi Ziemi Chełmskiej. W piśmie tym publikują m. in. (kolejność wg porządku stron EGERII nr 2) — D. Makaruk, Z. Lubaszewski, L. J. Okoń, A. Sann; Debiuty — P. Śnieg, M. B. leHovitz (Tarnów).