KALENDARIUM - Rok 2004

Spis treści

Rok 2004

2004.12.21. Chełm, Galeria Atelier przy ul. Lwowskiej 23 — Drugie spotkanie przedświąteczne LUBELSKIEJ 36 z życzeniami świątecznymi, połączonymi ze śpiewem kolęd przy akompaniamencie pianistki M. Szymańskiej, prezentacją fragmentu powieści historycznej Czwarta Ekloga oraz czytaniem krótkich form prozy poetyckiej — przez A Sanna.

2004.12.16. Chełm, Galeria Atelier przy ul. Lwowskiej 23 — Zaplanowane na ten dzień spotkanie autorskie z Katarzyną Szeloch nie doszło ostatecznie do skutku. Grupa wyraziła chęć odbywania częstszych spotkań. Ustalone zostały „dyżury” dla wszystkich chętnych, pragnących się spotykać w każdy czwartek. Miejscem spotkań literatów z LUBELSKIEJ 36 pozostała kawiarnia na parterze.

2004.12.09. Chełm, Galeria Atelier przy ul Lwowskiej 23 — Jubileusz 25-lecia twórczości K. Kołtuna. W tym samym dniu ukazał się drugi numer EGERII (poświęcony Teatrowi Ziemi Chełmskiej), w którym publikują swe utwory m. in. — D. Makaruk, P. Nowicki, L. J. Okoń, A. Sann, D. Stafińska, S. Stalbowski, K. Szeloch, P. Śnieg,  S. Wiśniewska.

2004.11.26. Krasnystaw, Dom Kultury — Prezentacja EGERII i działalności LUBELSKIEJ 36 podczas spotkania związanego z ogłoszeniem wyników krasnostawskiego konkursu poetyckiego im. Anny Kamieńskiej oraz wieczoru gombrowiczowskiego. Prezentacji dokonali — W. Taurogiński, L. J. Okoń, A. Sann. Pierwszy kontakt z Krasnostawską Grupą Poetycką A4; ze strony A. Sanna padła propozycja spotkania się obu grup — chełmskiej i krasnostawskiej, zaś L.J. Okoń zaproponował szereg form współdziałania obu grup; lider A4, Jan Henryk Cichosz, wyraził pełną akceptację dla tego pomysłu.

2004.11.25. Chełm, kawiarnia na parterze kompleksu R. Karczmarskiego przy ul. Lwowskiej 23 — Spotkanie LUBELSKIEJ 36 z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3.

2004.11.04. Chełm, Galeria Atelier przy ul Lwowskiej 23 — Spotkanie Grupy w nowo wybudowanym kompleksie Ryszarda Karczmarskiego. Z propozycją comiesięcznych spotkań LUBELSKIEJ 36 w Galerii wyszedł sam gospodarz nowego obiektu. . Opracowany został Regulamin Grupy. Wybór zarządu Chełmskiej Grupy Literackiej. W głosowaniu niejawnym pierwszym prezesem LUBELSKIEJ 36 na dwuletnią (wyjątkowo) kadencję został wybrany A. Sann, zastępcą prezesa Grupy z automatyczną nominacją na szefa literackiej dwunastki na następną kadencję — D. Makaruk; obowiązki skarbnika Grupy zgodził się pełnić D. Czaus. Nowym członkiem LUBELSKIEJ 36 przez głosowanie jawne został Piotr Śnieg.

2004.10.07. Chełm, ul. Lubelska 27, kawiarnia „Gęsia szyja” — Burzliwa dyskusja nad przyjmowaniem do Grupy nowych członków. Dla ubiegających się o członkowstwo w LUBELSKIEJ 36 ustalono ostatecznie tzw. „Poczekalnię”.

2004.09.30. Lublin, Biblioteka im. H. Łopacińskiego — Prezentacja pierwszego numeru EGERII przez zespół redakcyjny tego pisma oraz przedstawienie działalności LUBELSKIEJ 36 licznie zgromadzonym członkom lubelskiego Związku Literatów Polskich i gościom spoza Związku.

2004.07.29. — Ukazuje się pierwszy numer "EGERII"; publikują w nim m. in. — D. Czaus, K. Kołtun, S. Koszewski, D. Makaruk, A. Matuła, P. Nowicki, L.J. Okoń, Z.W. Okoń, T. Pyc, A. Sann, S. Stalbowski, W. Taurogiński, a także Zbigniew Lubaszewski i H. Radej.

2004.06.03. Chełm, księgarnia przy ul. Lubelskiej 36 — Wieczór autorski D. Czausa i S. Stalbowskiego z okazji wydania przez TAWĘ ich wspólnego tomiku Regeneration. Gościnnie przybył na to spotkanie m. in. Henryk Radej.

2004.05.06. Chełm, ul. Lubelska 27, Restauracja „Gęsia szyja” — Do Grupy przyjęty zostaje nowy członek — Stanisław Koszewski

2004.04.01. Chełm, ul. Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA — Wspólne omówienie, a następnie wypełnianie druków Deklaracji LUBELSKIEJ 36. Prezentacja pierwszego próbnego numeru EGERII. Z członkostwa w Grupie rezygnuje Z. Markiewicz.

2004.03.05. Chełm, ul. Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA — Ustalenie drogą eliminacji nazwy EGERIA (pomysłodawcą  tytułu był Waldemar Taurogiński)  dla planowanego już dwa miesiące pisma literackiego. EGERIĘ tworzą — D. Makaruk, P. Nowicki, L. J. Okoń, A Sann, W. Taurogiński (redaktor prowadzący), przy współudziale technika komputerowego — Andrzeja Watraka.

2004.02.11. Chełm, ul. Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA — Galeria mini ekslibrisu i grafiki — Zostawić ślad; wystawa ekslibrisów T. Ścibiora. Po uroczystym otwarciu prezentacja dwóch filmów wideo, pokazujących działalność T. Ścibiora i literatów chełmskich (m. in. L. J. Okonia) w latach 60. W imprezie tej uczestniczyli członkowie LUBELSKIEJ 36, bliska rodzina nieżyjącego już T. Ścibiora oraz inni, nie mniej znakomici goście.

2004.01.08. Chełm, ul. Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA — Zebranie nowo zorganizowanej grupy twórców chełmskich. Dyskusja nad jej nazwą; pada pomysł „Lubelska 36”, którego autorem jest P. Nowicki; powstaje Chełmska Grupa Literacka LUBELSKA 36. W. Taurogiński oznajmia uczestnikom spotkania, że zamierza w najbliższym czasie powołać do życia „zeszyt literacki”. Do Grupy dołącza Teresa Pyc.


Zanim powstała Grupa Literacka