ZARZĄD

Zarząd Chełmskiej Grupy Literackiej "Lubelska 36"

 

PREZES

Iwona Chudoba 

 

WICEPREZES

Robert Gałan 

 

SKARBNIK       

Danuta A.

Kurczewicz

 

 

SEKRETARZ

Danuta Makaruk

 

 

Wybory Zarządu ChGL "Lubelska 36" - 26 stycznia 2016 roku